علمي - آموزشي - اطلاع رساني

 

جشواره جابر بن حیان

(پروژه های علمی دانش آموزان دوره ابتدایی ))

جدول زمانبندی

درگیر شدن با یک پروژه ی علمی و اتمام آن شاید برای دانش آموزان کاری عظیم و دور از دسترس به نظر برسد . اغلب دانش آموزان نمی دانند که زمان خود را چگونه برای انجام پروژه صرف کنند تا بتوانند به موقع کار را تمام کنند . با استفاده از یک جدول زمانبندی می توان آنها را با کارهایی که باید در طول پروژه خود انجام دهند آشنا کرد و از سردرگمی نجات داد . آنها با استفاده از این جدول مدیریت زمان را در دست خواهند گرفت و هر کار را در وقت خود انجام خواهند داد ، ضمن آن که هیچ کاری هم از قلم نمی افتد .  

برای انجام گام به گام فرایند پروژه های آزمایش جدول پیشنهادی زیر طراحی شده است تا دانش آموزان بتوانند از یک قالب آماده و برنامه ریزی شفاف استفاده کنند و اضطراب مواجهه و اتمام پروژه ی علمی در آنها از بین برود .

معلمین راهنما می توانند برای سایر انواع پروژه هم جداولی را طراحی کنند و در اختیار دانش آموزان خود قرار دهند . کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی آمادگی دارد جداول پیشنهادی همکاران برای انجام پروژه های مدل ، جمع آوری ، نمایش و تحقیق را دریافت و بهترین نمونه ها را برای استفاده در اختیار سایر معلمان قرار دهد  .

جشنواره جابر بن حیان

( پروژه های علمی دانش آموزان دوره ابتدایی )

جدول زمانبندی پروژه آزمایش

تاریخ نمایشگاه علمی : .......................... تاریخ شروه به کار پروژه : ...................

برنامه ی وقایع هفتگی

زمان پیش بینی شده

زمان واقعی

هفته اول

*        یک عنوان یا مسئله را برای پژوهش انتخاب کنید .

*      یک دفترچه ی یادداشت برای خودتان درست کنید تا همه ی یادداشت ها و تحقیقات خودتان را در طول پروژه در آن ثبت کنید .

*      تحقیقات اولیه را شروع کنید : از متخصصین و کارشناسان مثل دانشمندان، تکنیسین ها ومسئولين دولتي کسب اطلاعات کنید . در صورت لزوم مصاحبه هایی ترتیب دهید .

*      تحقیقات تکمیلی را شروع کنید : از منابع مکتوب ( کتاب ها ، مجلات ، روزنامه هاو نشریات ) و منابع الکترونیکی ( اینترنت و نرم افزارها ) تحقیقات به عمل آورید .

 

 

هفته دوم

*    عنوان یا مسئله خود را در صورت لزوم تغییر دهید .

*      در مورد چگونگی انجام پژوهش و یا آزمایشتان از نظر روش و مواد مورد نیاز تصمیمات لازم را اتخاذ کنید .

*      از روی اطلاعاتی که تا کنون جمع آوری کرده اید فرضیه ی خودتان را شکل دهید .

*      به تحقیقات خود ادامه دهید و از بهترین منابعی که پیدا می کنید استفاده کنید .

*        با متخصصین و کارشناسان برای کسب اطلاعات بیشتر مصاحبه کنید .

 

 

هفته سوم

*      تحقیقات خود را تکمیل کنید و خلاصه ی مهمترین مطالب را برای نوشتن گزارش کتبی آماده کنید .

*      انجام آزمایش علمی خود را شروع کنید . مشاهدات خود را در دفترچه یادداشت ثبت کنید . 

*        جمع آوری و یا خرید مواد لازم برای تابلوی نمایش را شروع کنید .

 

 

هفته چهارم

*        روی پیش نویس اولیه گزارش کتبی کار کنید .

*        به ثبت مشاهدات خود از آزمایشات در دفترچه ی یادداشت ادامه دهید .

*        نقشه ی مقدماتی تابلوی نمایشتان را طرح ریزی کنید .

 

 

هفته پنجم

*        پیش نویس دوم گزارش کتبی تان را بنویسید .

*        شروع به سوار کردن اجزاء تابلوی نمایش کنید .

*        طراحی علائم ، برچسب ها ، نمودارها ، جدول ها و یا دیگر مواد دیداری را برای تابلوی نمایش شروع کنید .

*      متن هایی را که روی تابلوی نمایش قرار خواهند گرفت ( فرضیه ، عنوان ، نتایج و ... ) بنویسید و برای تعیین جا و چیدمان آنها روی تابلوی نمایش برنامه ریزی کنید .

*        به ثبت مشاهدات خود از آزمایشات ادامه دهید .

*        هر گونه عکسی که مورد نیازتان بود تهیه کنید .

 

 

هفته ششم

*   آزمایش خود را تکمیل کنید . مشاهدات خود را تجزیه و تحلیل کنید و نتایج خود را به تفصیل بنویسید .

*  نسخه ی نهایی گزارش کتبی خود را بنویسید و سپس آن را تایپ و ویرایش کنید .

*  عکس ها را در صورت لزوم بزرگ کنید .

*      توضیحات یا اطلاعات زمینه ای را تایپ کنید و آنها را روی تابلوی نمایش نصب کنید .

*  ساختار تابلوی نمایش خود را با اضافه کردن نمودارها ، جداول و دیگر مواد دیداری تکمیل کنید .

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 12:4  توسط میر عباس خلقی  |